Dieren van overleden en zieke mensen

Het is te adviseren om, zeker in geval van ziekte, uw dier(en) vroegtijdig bij Stichting Landelijke Herplaatsing Huisdieren aan te melden. Voordeel hiervan is dat u zelf de voor herplaatsing belangrijke informatie over uw dier(en) aan de Stichting of zelfs het toekomstige gastgezin kunt opgeven.

Zeker niet naar het asiel!

De inzet van SLHH voor dieren van overleden en zieke mensen moet voorkomen dat deze dieren aan hun lot worden overgelaten, ten onrechte "inslapen" of dat er met de dieren "gezeuld" gaat worden. Het verdriet van zieke eigenaren bij afscheid van hun dier(en) kan natuurlijk niet weggenomen worden, maar de wetenschap dat er een goede verzorging is en dat het dier niet in een asiel terechtkomt, zal beslist een goed gevoel geven en een hele zorg minder zijn.

De herplaatsing van de dieren van overledenen en zieken gebeurt op gastgezinbasis met als uitgangspunt de kwaliteit van het leven van de dieren te optimaliseren. De Stichting werft voortdurend nieuwe gastgezinnen. Is er voor een aangeboden dier geen geschikt definitief gastgezin dan zal de tussentijdse opvang verzorgd worden door de familie of een tijdelijk gastgezin.

Een voordeel van deze tussentijdse opvang is dat dan bekeken kan worden hoe het dier zich gedraagt en zich wel of niet kan aanpassen.

SLHH gaat voor de dieren zorgen

De dieren van overleden en zieke mensen worden eigendom van de Stichting. Dit is van belang wanneer een herplaatsing mislukt of door een andere oorzaak opnieuw een passende plaats voor het dier gezocht moet worden. SLHH neemt immers de taak op zich om te letten op het welzijn en de gezondheid van het dier.

Deze dieren kunnen dan ook blijvend rekenen op, indien financieel noodzakelijk, medische en/of andere hulp van de Stichting. Voor plaatsing wordt uitgaande van de leeftijd en de eigenschappen van het dier bepaald waar het dier geplaatst zou kunnen worden. Met ieder nieuw gastgezin wordt overlegd welk dier (soort, ras, leeftijd, karakter, etc.) gewenst en passend is. Periodiek zal de Stichting zich op de hoogte stellen van de verzorging, het welzijn en de gezondheidssituatie van het dier.

Hulp voor specifieke doelgroepen

Door deze wijze van herplaatsen verwacht de Stichting een grotere groep dierenliefhebbers (zoals: ouderen, mindervaliden en minima) te bereiken die ook veelal meer tijd en aandacht aan het dier kunnen geven.

Ouderen en mindervaliden omdat zij in verband met hun leeftijd of de eventuele ontwikkeling van hun handicap anders niet meer zo snel aan een dier durven te beginnen. Minima omdat zij de kosten voor een extra gezinslid soms zelf niet geheel op kunnen brengen. Bij het niet opbrengen van de kosten wordt gedacht aan het eventueel betalen van de kosten van de dierenarts en de hondenbelasting.
U kunt een dier (op termijn) opgeven via de opgave dieren-pagina (klik op de link hieronder).

Opgave dieren
Indien u interesse heeft in een dier van een overleden of ziek baasje vragen wij u om onderstaande gegevens in te vullen.

Uw gegevens:

Aanhef

Interesse in:

Versturen
De pagina kon niet ingeladen worden!
Controleer uw internet verbinding, of probeer het later opnieuw