Algemene voorwaarden

  1. BAASJE GEZOCHT .NL bevordert directe herplaatsing van huisdieren door middel van het ter beschikking stellen van ruimte op de internetpagina www.baasjegezocht.nl. Opgeven van een te herplaatsen of gezocht dier kan alleen plaatsvinden op basis van een volledig en naar waarheid ingevuld formulier en acceptatie van de algemene voorwaarden vermeld onder punt 2 tot en met 10;
  2. De vermelding van een te herplaatsen of gezocht dier vindt direct plaats na ontvangst van de betaling van de bijdrage en zal gedurende een termijn van maximaal 90 dagen zichtbaar zijn op de internetpagina;
  3. Bij opgave van een te herplaatsen of gezocht dier ontvangt u een bevestiging met vermelding van een login om uw vermelding indien nodig te bewerken (gedurende de eerste 24 uur na plaatsing) en/of te verwijderen;
  4. Verwijdering van de vermelding vindt automatisch plaats na het verstrijken van de termijn van 90 dagen;
  5. Bezoekers van de website hebben de mogelijkheid telefonisch of door middel van een e-mail op uw vermelding te reageren. Uw privacy wordt in acht genomen door alleen uw naam en eventueel telefoonnummer op de website te vermelden. E-mails worden rechtstreeks naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd;
  6. BAASJE GEZOCHT .NL controleert de inhoud van de vermelding niet op juistheid van gegevens. U dient derhalve zelf te controleren of alle gegevens correct zijn ingevuld;
  7. BAASJE GEZOCHT .NL gaat er in het geval van een voormalig asieldier vanuit, dat u volgens de voorwaarden van het asiel eerst om schriftelijke toestemming om het dier te herplaatsen heeft gevraagd en deze toestemming ook heeft gekregen. BAASJE GEZOCHT .NL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het ontbreken van een schriftelijke toestemming van het betreffende asiel;
  8. BAASJE GEZOCHT .NL is niet verantwoordelijk voor het contact tussen u en belangstellenden en/of de resultaten van eventuele contacten;
  9. BAASJE GEZOCHT .NL is niet aansprakelijk voor, tijdens en na het herplaatsen van een door uzelf aangeboden of gezocht dier;
  10. BAASJE GEZOCHT .NL kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de internetpagina door een technische storing niet bezocht kan worden.